Jacek Komuda

213


Opublikowane teksty

 • Jan Tarnowski, Amor Bellony
  Kiedy w 1508 roku Konstanty Ostrogski gromił Moskali pierwszej bitwie pod Orszą, w szeregach wojsk polskich wysłanych z pomocą Wielkiemu Księstwu Litewskiemu walczył nieznany jeszcze rotmistrz zaciężnej jazdy Jan Tarnowski.
  Miniatura: Jan Tarnowski, Amor Bellony
 • Tarnogrodzki gniew szlachty
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Tarnogród to miasteczko południowej Lubelszczyzny, zagubione w polach pomiędzy Sanem a Bugiem.
  Miniatura: Tarnogrodzki gniew szlachty
 • Merecz – miasto królewskiej miłośnicy
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || Merecz, za czasów krzyżackich zwany Merkenpille lub Merken, pierwszy raz wzmiankowany jest pod rokiem 1377, kiedy Gotfryd Linden zdobył i złupił gródek.
  Miniatura: Merecz – miasto królewskiej miłośnicy
 • Król ucieka z Gdańska
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Władcy Polski niejeden raz musieli ratować się ucieczką.
  Miniatura: Król ucieka z Gdańska
 • Piotr Dunin i pierwsza armia nowego wzoru
  Wielcy wodzowie | Piotr Dunin herbu Łabędź, urodzony w roku 1415, syn Krystyna ze Skrzyńska, był jednym z pierwszych polskich dowódców wojskowych, któremu powierzono sformowanie armii nowego wzoru.
  Miniatura: Piotr Dunin i pierwsza armia nowego wzoru
 • Tragiczne dzieje zamku w Grodnie
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej. Zamek w Grodnie nad Niemnem to żywa księga i kronika dawnej Rzeczypospolitej.
  Miniatura: Tragiczne dzieje zamku w Grodnie
 • Kowalewo – husarska hańba
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Kowalewo Pomorskie, położone na północny zachód od Torunia, to miejsce jednej z ostatnich szarż jazdy polskiej, w której wzięła udział husaria.
  Miniatura: Kowalewo – husarska hańba
 • Zagłada armii I Rzeczypospolitej
  Osiem lat po legendarnej bitwie z Tatarami pod Hodowem w 1694 r., nazywanej polskimi Termopilami, armia Korony i Litwy znalazła się w stanie kompletnego upadku.
  Miniatura: Zagłada armii I Rzeczypospolitej
 • Kanały Ogińskiego
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczpospolitej II Kanał Wielki Piński i Kanał Królewski to imponujący przykład myśli inżynieryjnej i geopolitycznej dawnej Rzeczypospolitej.
  Miniatura: Kanały Ogińskiego
 • Wspaniała unia horodelska
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || Horodło to wieś na granicy polsko-ukraińskiej, na północny wschód od Hrubieszowa.
  Miniatura: Wspaniała unia horodelska
 • Woźny na polskich drogach
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || Zwykle jest ich trzech – woźny i dwóch szlachetków z asysty. Idą pieszo, skrajem drogi, biorąc po groszu od mili.
  Miniatura: Woźny na polskich drogach
 • Awantury trybunalskie
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Trybunały, czyli sądy wyższej instancji, były w dawnej Rzeczypospolitej trzy, ale miejsc, w których obradowały – aż pięć.
  Miniatura: Awantury trybunalskie
 • Karawaningi I Rzeczypospolitej
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZPOSPOLITEJ I Jak podróżowali i w czym przewozili towary dawni Polacy?
  Miniatura: Karawaningi I Rzeczypospolitej
 • Jak Piastowie zdobyli władzę
  Król Popiel i jego potomkowie być może zostali zabici w Bonikowie, zdobytym przez drużyny Piastów. Ich lud wybito, wysiedlono lub sprzedano.
  Miniatura: Jak Piastowie zdobyli władzę
 • Najpiękniejszy klasztor w Wigrach
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Dawny klasztor leżący na półwyspie nad jeziorem Wigry na Suwalszczyźnie to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce.
  Miniatura: Najpiękniejszy klasztor w Wigrach
 • Zagadka grodu Sieciecha
  Sieciechów to miejscowość, którą mijamy po drodze z Kozienic do Dęblina, nie zdając sobie sprawy z jej burzliwych dziejów.
  Miniatura: Zagadka grodu Sieciecha
 • Stare miasta, nowe miasta
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Podróżując przez Polskę, często napotykamy przydomek Stary w nazwach miasteczek i wsi, sugerujący, że oto mamy do czynienia z protoplastą sławnego miasta, które dziwnym zrządzeniem losu...
  Miniatura: Stare miasta, nowe miasta
 • Henryk Walezy ucieka z Krakowa
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Którędy uciekał król, który po niecałych pięciu miesiącach pobytu w Rzeczypospolitej, dowiedziawszy się o śmierci brata, Karola IX, wybrał koronę francuską zamiast polskiej?
  Miniatura: Henryk Walezy ucieka z Krakowa
 • Kolegiata poznaczona szablami
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || Kościół pw. św. Marcina w Opatowie to jeden z najwspanialszych zabytków architektury romańskiej w Polsce.
  Miniatura: Kolegiata poznaczona szablami
 • Z kwestarzem po dworach i zaściankach
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || Nigdy nie zobaczymy na naszych drogach podróżującego od dworu do dworu, od karczmy do karczmy kwestarza.
  Miniatura: Z kwestarzem po dworach i zaściankach