Jacek Komuda

200


Opublikowane teksty

 • Andruszowska lekcja geopolityki
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Andruszów, czyli dzisiejsze Andrusowo, to wioska położona w dawnym województwie smoleńskim, w połowie drogi między Smoleńskiem a Mohylewem, obecnie znajduje się w Rosji.
  Miniatura: Andruszowska lekcja geopolityki
 • Eustachy Daszkiewicz, pierwszy zagończyk i bicz na Tatarów
  Eustachy Daszkiewicz to pierwszy w historii zagończyk Korony Polskiej, żołnierz nowej ery; już nie rycerz, ale wojownik wschodnich kresów, gdzie panowało prawo siły.
  Miniatura: Eustachy Daszkiewicz, pierwszy zagończyk i...
 • Bitwy ceprów z góralami
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || O Nowym Targu, stolicy Podhala, napisać można cały przewodnik, mało kto jednak wie, że w mieście regularnie dochodziło do starć pomiędzy miejscową ludnością, już w XVII w. zwaną góralami, a...
  Miniatura: Bitwy ceprów z góralami
 • Bar – rezydencja hetmanów
  Okrzyk „Bar wzięty!”, kończący pierwszy tom „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, wszedł już dawno do potocznej polszczyzny, oznaczając przerażające zdarzenie albo – przeciwnie – kpinę z mało znaczącego wydarzenia podniesionego do rangi...
  Miniatura: Bar – rezydencja hetmanów
 • O dzwonach i dzwonnicach
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZPOSPOLITEJ I Dziś, w epoce samochodów i Internetu, głos dzwonu niknie wśród odgłosów cywilizacji.
  Miniatura: O dzwonach i dzwonnicach
 • Konstanty Ostrogski, młot na Moskali
  Oto wódz, który odniósł pierwsze wielkie, polsko-litewskie zwycięstwa nad Moskwą. Jeniec, uciekinier z zesłania, możnowładca litewski; jak nikt inny potrafił wykorzystać zalety nowoczesnej armii zaciężnej.
  Miniatura: Konstanty Ostrogski, młot na Moskali
 • Pilaszkowice, wieś wielkiej miłości
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Pilaszkowice koło Krasnegostawu (obecnie Pilaszkowice Pierwsze) to wieś znana z romantycznej miłości Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery d’Arquien, wówczas już Zamoyskiej.
  Miniatura: Pilaszkowice, wieś wielkiej miłości
 • Jan Tarnowski, Amor Bellony
  Kiedy w 1508 roku Konstanty Ostrogski gromił Moskali pierwszej bitwie pod Orszą, w szeregach wojsk polskich wysłanych z pomocą Wielkiemu Księstwu Litewskiemu walczył nieznany jeszcze rotmistrz zaciężnej jazdy Jan Tarnowski.
  Miniatura: Jan Tarnowski, Amor Bellony
 • Tarnogrodzki gniew szlachty
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Tarnogród to miasteczko południowej Lubelszczyzny, zagubione w polach pomiędzy Sanem a Bugiem.
  Miniatura: Tarnogrodzki gniew szlachty
 • Merecz – miasto królewskiej miłośnicy
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || Merecz, za czasów krzyżackich zwany Merkenpille lub Merken, pierwszy raz wzmiankowany jest pod rokiem 1377, kiedy Gotfryd Linden zdobył i złupił gródek.
  Miniatura: Merecz – miasto królewskiej miłośnicy
 • Król ucieka z Gdańska
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Władcy Polski niejeden raz musieli ratować się ucieczką.
  Miniatura: Król ucieka z Gdańska
 • Piotr Dunin i pierwsza armia nowego wzoru
  Wielcy wodzowie | Piotr Dunin herbu Łabędź, urodzony w roku 1415, syn Krystyna ze Skrzyńska, był jednym z pierwszych polskich dowódców wojskowych, któremu powierzono sformowanie armii nowego wzoru.
  Miniatura: Piotr Dunin i pierwsza armia nowego wzoru
 • Tragiczne dzieje zamku w Grodnie
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej. Zamek w Grodnie nad Niemnem to żywa księga i kronika dawnej Rzeczypospolitej.
  Miniatura: Tragiczne dzieje zamku w Grodnie
 • Kowalewo – husarska hańba
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Kowalewo Pomorskie, położone na północny zachód od Torunia, to miejsce jednej z ostatnich szarż jazdy polskiej, w której wzięła udział husaria.
  Miniatura: Kowalewo – husarska hańba
 • Zagłada armii I Rzeczypospolitej
  Osiem lat po legendarnej bitwie z Tatarami pod Hodowem w 1694 r., nazywanej polskimi Termopilami, armia Korony i Litwy znalazła się w stanie kompletnego upadku.
  Miniatura: Zagłada armii I Rzeczypospolitej
 • Kanały Ogińskiego
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczpospolitej II Kanał Wielki Piński i Kanał Królewski to imponujący przykład myśli inżynieryjnej i geopolitycznej dawnej Rzeczypospolitej.
  Miniatura: Kanały Ogińskiego
 • Wspaniała unia horodelska
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || Horodło to wieś na granicy polsko-ukraińskiej, na północny wschód od Hrubieszowa.
  Miniatura: Wspaniała unia horodelska
 • Woźny na polskich drogach
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || Zwykle jest ich trzech – woźny i dwóch szlachetków z asysty. Idą pieszo, skrajem drogi, biorąc po groszu od mili.
  Miniatura: Woźny na polskich drogach
 • Awantury trybunalskie
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Trybunały, czyli sądy wyższej instancji, były w dawnej Rzeczypospolitej trzy, ale miejsc, w których obradowały – aż pięć.
  Miniatura: Awantury trybunalskie
 • Karawaningi I Rzeczypospolitej
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZPOSPOLITEJ I Jak podróżowali i w czym przewozili towary dawni Polacy?
  Miniatura: Karawaningi I Rzeczypospolitej