Jacek Komuda

213


Opublikowane teksty

 • Zamek interrexa w Łowiczu
  Zamek arcybiskupi w Łowiczu to kolejny fragment utraconego piękna dawnej Rzeczypospolitej.
  Miniatura: Zamek interrexa w Łowiczu
 • Grób Wołodyjowskiego.
  Kamieniec to jeden z „kluczy” do granic Rzeczypospolitej, których w XVII w. było jeszcze trzy – Gdańsk, Ryga i Smoleńsk. Tutaj zginął pierwowzór najtragiczniejszego bohatera „Trylogii” – Michał Jerzy Wołodyjowski, stolnik przemyski,...
  Miniatura: Grób Wołodyjowskiego.
 • Porwanie Kalksteina na Lesznie
  Uprowadzenie Kalksteina w 1670 r. odbiło się echem na Rzeczypospolitej.
  Miniatura: Porwanie Kalksteina na Lesznie
 • Tajemnica loży masońskiej pod Zamkiem Królewskim
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Historia obiektu, który odnaleziono pod Zamkiem Królewskim w Warszawie w XX w., jest niezwykła.
  Miniatura: Tajemnica loży masońskiej pod Zamkiem...
 • Nohajcy!
  Orda Nogajska wzbudzała w XVII w. przerażenie we wszystkich sąsiadujących z nią krajach: w Mołdawii, na Wołoszczyźnie, w Rzeczypospolitej i Moskwie.
  Miniatura: Nohajcy!
 • Pierwsze zwycięstwo Sobieskiego
  Podhajce, małe miasteczko na Podolu, to miejsce, w którym Jan Sobieski, późniejszy król Polski i wielki książę litewski, odniósł w październiku 1667 r. swoje pierwsze wielkie zwycięstwo, odpierając ataki Kozaków i Tatarów.
  Miniatura: Pierwsze zwycięstwo Sobieskiego
 • Wysoki zamek we Lwowie
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO PIERWSZEJ RZECZPOSPOLITEJ I
  Miniatura: Wysoki zamek we Lwowie
 • Samoobrona wileńska: Wigilia z bolszewikami
  W grudniu 1918 r. na Wileńszczyźnie zamiast Świętego Mikołaja pojawili się bolszewicy, przynosząc wór niechcianych prezentów: gwałty, rabunki, czerwone komitety oraz komunizm.
  Miniatura: Samoobrona wileńska: Wigilia z bolszewikami
 • Zwierciadło Twardowskiego
  PRZEWODNI TURYSTYCZNY PO I RP | W kościele farnym w Węgrowie znajduje się metalowe zwierciadło niedające odbicia.
  Miniatura: Zwierciadło Twardowskiego
 • Morskie salwy pod Helem
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ || Bitwa pod Oliwą, stoczona 28 listopada 1627 r. w Zatoce Gdańskiej, nie była pierwszą ani jedyną, w której brała udział polska flota.
  Miniatura: Morskie salwy pod Helem
 • Zastaw spiski
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ II Uważny obserwator mapy XVII-wiecznej Rzeczypospolitej dostrzeże bez trudu dziwny przebieg południowej granicy państwa.
  Miniatura: Zastaw spiski
 • Śmierć króla w Knyszynie
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Knyszyn i pobliska puszcza w naszej polskiej tradycji są miejscem szczególnym.
  Miniatura: Śmierć króla w Knyszynie
 • Fortalicjum bernardynów
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ II Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku jest kolejnym zachowanym konwentem zakonnym, który pokazuje, jak ufortyfikowane i umocnione były w dawnych czasach podobne obiekty na wschodnich kresach...
  Miniatura: Fortalicjum bernardynów
 • Rokoszanie w Stężycy
  Mała wieś, a dawniej miasteczko pod dzisiejszym Dęblinem, stała się w 1606 r. miejscem, w którym o mały włos nie podjęto uchwał o naprawieniu Rzeczypospolitej.
  Miniatura: Rokoszanie w Stężycy
 • Latarnie umarłych
  Niedawno minęły prasłowiańskie dziady i uroczystość Wszystkich Świętych, więc nastrój jest odpowiedni, aby wspomnieć o ciekawych budowlach, które w dawnej Polsce znajdowały się na cmentarzach, a także w pobliżu szpitali i przytułków.
  Miniatura: Latarnie umarłych
 • Początek nieszczęść
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Na północ od Łęgonic nad Pilicą, po drugiej stronie lotniska znajduje się Górka Zgody albo Przeprośnia; wzniesienie, na którym stoi kościół pod wezwaniem św. Rocha.
  Miniatura: Początek nieszczęść
 • Lachowicze – litewska Jasna Góra
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Wielkie Księstwo Litewskie także ma swoją legendarną obronę Jasnej Góry, tyle że nie przed Szwedami, a przed Moskalami.
  Miniatura: Lachowicze – litewska Jasna Góra
 • Indie w Krakowie
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Jedną z najstarszych polskich gospód była Piwnica Świdnicka zwana po prostu Indiami lub Indią.
  Miniatura: Indie w Krakowie
 • Smolaki i harnicy
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZPOSPOLITEJ I
  Miniatura: Smolaki i harnicy
 • Rzeczpospolita babińska
  Dwadzieścia kilometrów od Lublina, pod Bełżycami, leży wieś Babin, w której od końca XVI w. działała Rzeczpospolita Babińska, będąca jednym z pierwszych polskich towarzystw zabawowych i pierwowzorem kabaretu politycznego. Jej...
  Miniatura: Rzeczpospolita babińska