Jacek Komuda

166


Opublikowane teksty

 • Ujście kapituluje pierwsze
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Ujście położone w północnej części Wielkopolski, u zbiegu Noteci i Gwdy, to jedna z najstarszych wielkopolskich osad.
  Ujście kapituluje pierwsze
 • Chreptiów, stanica Wołodyjowskiego
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || Czy Chreptiów, opisany przez Henryka Sienkiewicza jako miejsce stacjonowania oddziału płk. Jerzego Michała Wołodyjowskiego, do którego uciekała przed Azją Basia Wołodyjowska, istniał...
  Chreptiów, stanica Wołodyjowskiego
 • Ciechocinek naszych przodków
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Już w XVI w. ogromną popularnością wśród elity renesansowej Europy cieszyły się wyjazdy zdrowotne do wód.
  Ciechocinek naszych przodków
 • Kiejdańska zdrada Radziwiłła
  Litewskie Kiejdany nad rzeką Niewiażą słynne są z pięknych kamieniczek, gotyckiego kościoła św. Jerzego i innych zabytków z czasów I Rzeczypospolitej.
  Kiejdańska zdrada Radziwiłła
 • Perekop, klucz do Krymu
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Perekop, czyli po polsku przekop, a po tatarsku Or Kapu lub Ferahkerman, przez wieki zagradzał dostęp do Chanatu Krymskiego.
  Perekop, klucz do Krymu
 • Jerzy Jazłowiecki, twórca lekkiej jazdy
  Jerzy Jazłowiecki herbu Abdank, nie jest znany z błyskotliwych zwycięstw, więc często wymyka się pamięci historyków.
  Jerzy Jazłowiecki, twórca lekkiej jazdy
 • Andruszowska lekcja geopolityki
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Andruszów, czyli dzisiejsze Andrusowo, to wioska położona w dawnym województwie smoleńskim, w połowie drogi między Smoleńskiem a Mohylewem, obecnie znajduje się w Rosji.
  Andruszowska lekcja geopolityki
 • Eustachy Daszkiewicz, pierwszy zagończyk i bicz na Tatarów
  Eustachy Daszkiewicz to pierwszy w historii zagończyk Korony Polskiej, żołnierz nowej ery; już nie rycerz, ale wojownik wschodnich kresów, gdzie panowało prawo siły.
  Eustachy Daszkiewicz, pierwszy zagończyk i bicz na Tatarów
 • Bitwy ceprów z góralami
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || O Nowym Targu, stolicy Podhala, napisać można cały przewodnik, mało kto jednak wie, że w mieście regularnie dochodziło do starć pomiędzy miejscową ludnością, już w XVII w. zwaną góralami, a...
  Bitwy ceprów z góralami
 • Bar – rezydencja hetmanów
  Okrzyk „Bar wzięty!”, kończący pierwszy tom „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, wszedł już dawno do potocznej polszczyzny, oznaczając przerażające zdarzenie albo – przeciwnie – kpinę z mało znaczącego wydarzenia podniesionego do rangi...
  Bar – rezydencja hetmanów
 • O dzwonach i dzwonnicach
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZPOSPOLITEJ I Dziś, w epoce samochodów i Internetu, głos dzwonu niknie wśród odgłosów cywilizacji.
  O dzwonach i dzwonnicach
 • Konstanty Ostrogski, młot na Moskali
  Oto wódz, który odniósł pierwsze wielkie, polsko-litewskie zwycięstwa nad Moskwą. Jeniec, uciekinier z zesłania, możnowładca litewski; jak nikt inny potrafił wykorzystać zalety nowoczesnej armii zaciężnej.
  Konstanty Ostrogski, młot na Moskali
 • Pilaszkowice, wieś wielkiej miłości
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Pilaszkowice koło Krasnegostawu (obecnie Pilaszkowice Pierwsze) to wieś znana z romantycznej miłości Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery d’Arquien, wówczas już Zamoyskiej.
  Pilaszkowice, wieś wielkiej miłości
 • Jan Tarnowski, Amor Bellony
  Kiedy w 1508 roku Konstanty Ostrogski gromił Moskali pierwszej bitwie pod Orszą, w szeregach wojsk polskich wysłanych z pomocą Wielkiemu Księstwu Litewskiemu walczył nieznany jeszcze rotmistrz zaciężnej jazdy Jan Tarnowski.
  Jan Tarnowski, Amor Bellony
 • Tarnogrodzki gniew szlachty
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Tarnogród to miasteczko południowej Lubelszczyzny, zagubione w polach pomiędzy Sanem a Bugiem.
  Tarnogrodzki gniew szlachty
 • Merecz – miasto królewskiej miłośnicy
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || Merecz, za czasów krzyżackich zwany Merkenpille lub Merken, pierwszy raz wzmiankowany jest pod rokiem 1377, kiedy Gotfryd Linden zdobył i złupił gródek.
  Merecz – miasto królewskiej miłośnicy
 • Król ucieka z Gdańska
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Władcy Polski niejeden raz musieli ratować się ucieczką.
  Król ucieka z Gdańska
 • Piotr Dunin i pierwsza armia nowego wzoru
  Wielcy wodzowie | Piotr Dunin herbu Łabędź, urodzony w roku 1415, syn Krystyna ze Skrzyńska, był jednym z pierwszych polskich dowódców wojskowych, któremu powierzono sformowanie armii nowego wzoru.
  Piotr Dunin i pierwsza armia nowego wzoru
 • Tragiczne dzieje zamku w Grodnie
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej. Zamek w Grodnie nad Niemnem to żywa księga i kronika dawnej Rzeczypospolitej.
  Tragiczne dzieje zamku w Grodnie
 • Kowalewo – husarska hańba
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Kowalewo Pomorskie, położone na północny zachód od Torunia, to miejsce jednej z ostatnich szarż jazdy polskiej, w której wzięła udział husaria.
  Kowalewo – husarska hańba