Jacek Komuda

132


Opublikowane teksty

 • Więzień w Krasnymstawie
  Z nieistniejącym dziś zamkiem w Krasnymstawie na Lubelszczyźnie związanych jest wiele historii, z których najbardziej znana to dzieje uwięzienia arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga. Jak do tego doszło?
  Więzień w Krasnymstawie
 • Bernard Pretficz. Mur polski, strach tatarski
  Poznajmy jednego z najsławniejszych wodzów i zagończyków ukrainnych, przez całe życie walczącego z najazdami Ordy tatarskiej.
  Bernard Pretficz. Mur polski, strach tatarski
 • Koniec świata w Jahorliku
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZEECZPOSPOLITEJ I Południowa granica dawnej Rzeczypospolitej tworzyła na Ukrainie dwie wypustki, jakby rogi skierowane w stronę Morza Czarnego.
  Koniec świata w Jahorliku
 • Ludźmierz, pierwszy klasztor Podhala
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Ludźmierz lub Ludźmirz położony koło Nowego Targu to jedna z najstarszych wsi na Podhalu, miejsce, gdzie powstały klasztor Cystersów i parafia, której dzieje są równie burzliwe jak górskiej...
  Ludźmierz, pierwszy klasztor Podhala
 • Najlepszy z rodu. Jan Zborowski
  Był to bez wątpienia najszlachetniejszy i najspokojniejszy członek potężnego rodu Zborowskich, brat sławnego awanturnika i warchoła Samuela, brat Krzysztofa - wroga Stefana Batorego, intryganta i spiskowca, który przygotowywał zamach na...
  Najlepszy z rodu. Jan Zborowski
 • Beskidnicy kontra harnicy
  Pisząc te słowa we dworze i spoglądając na czarny wał Bieszczadów, wiem, że w XVII w. nie miałbym spokojnej nocy. W każdej chwili w drzwiach mógłby stanąć gość nieproszony i niespodziewany – karpacki zbój. Żaden dom, miasteczko, karczma...
  Beskidnicy kontra harnicy
 • Ujście kapituluje pierwsze
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Ujście położone w północnej części Wielkopolski, u zbiegu Noteci i Gwdy, to jedna z najstarszych wielkopolskich osad.
  Ujście kapituluje pierwsze
 • Chreptiów, stanica Wołodyjowskiego
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || Czy Chreptiów, opisany przez Henryka Sienkiewicza jako miejsce stacjonowania oddziału płk. Jerzego Michała Wołodyjowskiego, do którego uciekała przed Azją Basia Wołodyjowska, istniał...
  Chreptiów, stanica Wołodyjowskiego
 • Ciechocinek naszych przodków
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Już w XVI w. ogromną popularnością wśród elity renesansowej Europy cieszyły się wyjazdy zdrowotne do wód.
  Ciechocinek naszych przodków
 • Kiejdańska zdrada Radziwiłła
  Litewskie Kiejdany nad rzeką Niewiażą słynne są z pięknych kamieniczek, gotyckiego kościoła św. Jerzego i innych zabytków z czasów I Rzeczypospolitej.
  Kiejdańska zdrada Radziwiłła
 • Perekop, klucz do Krymu
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Perekop, czyli po polsku przekop, a po tatarsku Or Kapu lub Ferahkerman, przez wieki zagradzał dostęp do Chanatu Krymskiego.
  Perekop, klucz do Krymu
 • Jerzy Jazłowiecki, twórca lekkiej jazdy
  Jerzy Jazłowiecki herbu Abdank, nie jest znany z błyskotliwych zwycięstw, więc często wymyka się pamięci historyków.
  Jerzy Jazłowiecki, twórca lekkiej jazdy
 • Andruszowska lekcja geopolityki
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Andruszów, czyli dzisiejsze Andrusowo, to wioska położona w dawnym województwie smoleńskim, w połowie drogi między Smoleńskiem a Mohylewem, obecnie znajduje się w Rosji.
  Andruszowska lekcja geopolityki
 • Eustachy Daszkiewicz, pierwszy zagończyk i bicz na Tatarów
  Eustachy Daszkiewicz to pierwszy w historii zagończyk Korony Polskiej, żołnierz nowej ery; już nie rycerz, ale wojownik wschodnich kresów, gdzie panowało prawo siły.
  Eustachy Daszkiewicz, pierwszy zagończyk i bicz na Tatarów
 • Bitwy ceprów z góralami
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || O Nowym Targu, stolicy Podhala, napisać można cały przewodnik, mało kto jednak wie, że w mieście regularnie dochodziło do starć pomiędzy miejscową ludnością, już w XVII w. zwaną góralami, a...
  Bitwy ceprów z góralami
 • Bar – rezydencja hetmanów
  Okrzyk „Bar wzięty!”, kończący pierwszy tom „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, wszedł już dawno do potocznej polszczyzny, oznaczając przerażające zdarzenie albo – przeciwnie – kpinę z mało znaczącego wydarzenia podniesionego do rangi...
  Bar – rezydencja hetmanów
 • O dzwonach i dzwonnicach
  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZPOSPOLITEJ I Dziś, w epoce samochodów i Internetu, głos dzwonu niknie wśród odgłosów cywilizacji.
  O dzwonach i dzwonnicach
 • Konstanty Ostrogski, młot na Moskali
  Oto wódz, który odniósł pierwsze wielkie, polsko-litewskie zwycięstwa nad Moskwą. Jeniec, uciekinier z zesłania, możnowładca litewski; jak nikt inny potrafił wykorzystać zalety nowoczesnej armii zaciężnej.
  Konstanty Ostrogski, młot na Moskali
 • Pilaszkowice, wieś wielkiej miłości
  Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Pilaszkowice koło Krasnegostawu (obecnie Pilaszkowice Pierwsze) to wieś znana z romantycznej miłości Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery d’Arquien, wówczas już Zamoyskiej.
  Pilaszkowice, wieś wielkiej miłości
 • Jan Tarnowski, Amor Bellony
  Kiedy w 1508 roku Konstanty Ostrogski gromił Moskali pierwszej bitwie pod Orszą, w szeregach wojsk polskich wysłanych z pomocą Wielkiemu Księstwu Litewskiemu walczył nieznany jeszcze rotmistrz zaciężnej jazdy Jan Tarnowski.
  Jan Tarnowski, Amor Bellony